Στοιχεία Επικοινωνίας
Σπ.Μερκούρη 39
116 34, Αθήνα
2107299482
 6980980401
info@rythmiseisafthaireton.gr

H σελίδα είναι μία υπηρεσία της
Ρυθμίσεις αυθαιρέτων       
    
    
     

   
   


50% έκπτωση στο πρόστιμο των αυθαιρέτων
Έκπτωση 50% στο πρόστιμο των αυθαιρέτων θα έχουν όσοι ιδιοκτήτες προβούν σε εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης είτε βελτίωσης της στατικής επάρκειας προβλέπει η υπουργική απόφαση που ετοιμάζουν τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Οικονομικών.

Η ρύθμιση αφορά όλα τα κτίρια που κατασκευάστηκαν προ του έτους 2003 καθώς και για λιθόκτιστα κτίρια που κατασκευάστηκαν προ της 28ης.07.2011 και υπάγοντια στις ρυθμίσεις του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ Α' 174).

Η απόφαση δεν εφαρμόζεται σε κτίρια, οι ιδιοκτήτες των οποίων έχουν λάβει για αυτά επιδότηση που αφορούν παρεμβάσεις στον κτιριακό τομέα για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης τους και για την επισκευή - αποκατάσταηση ή ενίσχυση του φέροντα οργανισμού τους από κρατικά ή συγχρηματοδοτούμενα από τη Ευρωπαική Ένωση προγράμματα ή και προγράμματα αποκατάστασης ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση).

Όσον αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση, οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν την αντικατάσταση κουφωμάτων, την τοποθέτηση συστημάτων σκίασης, την θερμομόνωση του κτιρίου, την αντικατάσταση του λέβητα και την τοποθέτηση ηλιακών συστημάτων με ελάχιστη απαίτηση να επιφέρουν αναβάθμιση του κτιρίου κατά μία τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία, ή ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του κτιρίου αναφοράς.

Όσον αφορά τη στατική επάρκεια, οι παρεμβάσεις αφορούν στην επισκευή - αποκατάσταση ή ενίσχυση του φέροντα οργανισμού και υλοποιούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και προδιαγραφές του Κανονισμού Παρεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ) ή σύμφωνα με την νομοθεσία που ίσχυει κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας δόμησης του κτιρίου, μετά από μελέτη και τεχνική έκθεση από αρμόδιο μηχανικό. Στο συμψηφισμό εντάσσονται δαπάνες για αγορά υλικών - εξοπλισμού καθώς και για πρόσθετες εργασίες όπως εργασίες αποξήλωσης - αποκομιδής, τοποθέτηση - εγκατάστασης, αποκατάστασης, τοποθέτησης ικριωμάτων κλπ. Επίσης, μπορούν να ενταχθούν οι δαπάνες για τους απαιτούμενους ελέγχους δόμησης. Στις δαπάνες σημψηφισμού δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

NEWSLETTER
Εάν θέλετε να λαμβάνετε τις προσφορές μας παρακαλώ εισάγετε το email σας