Στοιχεία Επικοινωνίας
Σπ.Μερκούρη 39
116 34, Αθήνα
2107299482
 6980980401
info@rythmiseisafthaireton.gr

H σελίδα είναι μία υπηρεσία της
Ρυθμίσεις αυθαιρέτων       
    
    
     

   
   


Ποιοι ωφελούνται από τις εκπτώσεις με τον Ν.4178/13


Με τον Ν. 4178/13 προστίθενται και άλλες κοινωνικές ομάδες που ωφελούνται με σημαντικές μειώσεις των προστίμων, για την ρύθμιση των αυθαιρέτων. Πιο συγκεκριμένα:

  • Για άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις παραπάνω ιδιότητες προβλέπεται καταβολή του 15% του προστίμου.

  • Για την κύρια κατοικία παλιννοστούντων ομογενών και Ελλήνων πολιτών μουσουλμάνων της Θράκης, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στα Μητρώα ή τα δημοτολόγια δήμου ή κοινότητας, προβλέπεται καταβολή του 20% του προστίμου

  • Για την κύρια κατοικία τέκνων παλιννοστούντων ομογενών που έχει αποκτηθεί δυνάμει γονικής παροχής προβλέπεται μείωση του προστίμου 50%

  • Για την κύρια κατοικία πολυτέκνων προβλέπεται καταβολή του 20% του προστίμου

  • Για την δευτερεύουσα κατοικία πολυτέκνων έως 80 τ.μ προβλέπεται μείωση του προστίμου 50%

  • Για την κύρια κατοικία τριτέκνων με ατομικό εισόδημα έως είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως σαράντα (40.000) ευρώ προβλέπεται καταβολή του 30% του προστίμου.

  • Για την κύρια κατοικία ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις παραπάνω ιδιότητες με ατομικό εισόδημα έως δεκαοκτώ χιλιάδες (18000) ευρώ και έως είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24000) ευρώ οικογενειακό εισόδημα προβλέπεται καταβολή του 20% του προστίμου.
  • Για την κύρια κατοικία των μακροχρόνια ανέργων, προβλέπεται καταβολή του 70% του προστίμου
NEWSLETTER
Εάν θέλετε να λαμβάνετε τις προσφορές μας παρακαλώ εισάγετε το email σας